Workshop Theaterdans

Afdrukken

Theaterdans is een dansvorm waarin de bewegingen niet slechts pasjes zijn maar tevens betekenis hebben. Ook zonder woorden te gebruiken blijkt het heel goed mogelijk te zijn een verhaal te vertellen of een emotie, idee of sfeer weer te geven. In de workshop theaterdans wordt dan ook vaak vanuit een al dan niet door de school aangedragen thema gewerkt.

De workshop begint met het opwarmen van het lichaam aan de hand van moderne dans oefeningen. Na de warming up wordt er gewerkt aan een aantal korte danscombinaties waarbij de verbeeldingskracht van de deelnemers geprikkeld zal worden. Daarna gaan de leerlingen in groepjes zelf aan de slag met het materiaal. Aan de hand van gerichte opdrachten maken zij een keuze met betrekking tot timing, compositie en sfeer. Aan het einde van de workshop presenteren de groepen elk hun unieke dansstuk.